น้ำมันกัญชา THC FORTE

ข้อบ่งใช้

ผู้ป่วยที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งขั้นรุนแรง การให้เคมีบำบัดทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยตามเส้นประสาท โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน หรือตามคำแนะนำของแพทย์

สารออกฤทธิ์

♦ แต่ละ 1 มล. ประกอบด้วย delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) 81 มก.

♦ ขวดขนาด 10 มล. มี 810 มก. THC

♦ 8.1% THC Isolate

วิธีการใช้ยา

1. ใช้หยดใต้ลิ้น 1-2 หยด

2. ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำหลังจากหยด น้ำมันกัญชาอย่างน้อย 20 นาที

3. การใช้ยาอาจทำให้เกิดอาการมึนเมาเล็กน้อย

4. ห้ามหยดน้ำมันกัญชาเกิน 10 หยดต่อครั้ง

วิธีการเก็บรักษา

♦ ควรเก็บยาที่อุณหภูมิห้อง และหลีกเลี่ยง การสัมผัสแสงแดดโดยตรง

♦ ไม่แนะนำให้เก็บในตู้เย็น

ข้อควรระวัง
ดูใบยินยอมก่อน (PDF คลิกที่นี่) หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มิได้คุมกำเนิดหรือ สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์ อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงอันตราย ไม่ควรใช้กัญชาในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองที่รุนแรง ไม่ควรใช้กัญชาในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์สั่ง หากใช้เป็นประจำควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษาแพทย์ก่อนหยุดใช้ยา เพราะจำเป็นต้องปรับลดขนาดยาลงทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ เนื่องจากเสริมฤทธิ์ กดประสาทส่วนกลางหรือเพิ่มผลกระทบทางจิตประสาท ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติดรวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ใช้ภายใต้การควบคุมและสั่งจ่ายโดยแพทย์ที่ได้รับการอบรมแล้วเท่านั้น
เฟรช-เมดิก-คลินิก-ความงาม

นวัตกรรมการดูแลสุขภาพคือภารกิจของเรา

- Reflections of Perfection -

ไทย 092 471 9159

hello@FRESHMEDIQ.com

อังกฤษ 092 971 5159

LINE-เฟรช-เมดิก-คลินิก