น้ำมันกัญชา THC:CBD

ข้อบ่งใช้

ผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่าเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง วิตกกังวล ซึมเศร้า โรคลมบ้าหมู เกร็ง ปวดข้ออักเสบ ปวดเรื้อรัง นอนไม่หลับ หรือตามคำแนะนำของแพทย์

สารออกฤทธิ์

♦ แต่ละ 1 มล. ประกอบด้วย delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) 27 มก. และ cannabidiol (CBD) 25 มก.

♦ ขวดขนาด 5 มล. มี 135 มก. THC และ 125 มก. CBD

♦ 2.7% THC Isolate : 2.5% CBD Isolate

วิธีการใช้ยา

1. ใช้หยดใต้ลิ้น 1-2 หยด

2. ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำหลังจากหยด น้ำมันกัญชาอย่างน้อย 20 นาที

3. การใช้ยาอาจทำให้เกิดอาการมึนเมาเล็กน้อย

4. ห้ามหยดน้ำมันกัญชาเกิน 10 หยดต่อครั้ง

วิธีการเก็บรักษา

♦ ควรเก็บยาที่อุณหภูมิห้อง และหลีกเลี่ยง การสัมผัสแสงแดดโดยตรง

♦ ไม่แนะนำให้เก็บในตู้เย็น

ข้อควรระวัง

ดูใบยินยอมก่อน (PDF คลิกที่นี่)

หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มิได้คุมกำเนิดหรือ สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์

อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงอันตราย

ไม่ควรใช้กัญชาในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองที่รุนแรง

ไม่ควรใช้กัญชาในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง

ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์สั่ง หากใช้เป็นประจำควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และควรปรึกษาแพทย์ก่อนหยุดใช้ยา เพราะจำเป็นต้องปรับลดขนาดยาลงทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา

ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาร่วมกับยากล่อมประสาทหรือยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ เนื่องจากเสริมฤทธิ์

กดประสาทส่วนกลางหรือเพิ่มผลกระทบทางจิตประสาท

ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติดรวมถึงผู้มีประวัติติดสุรา

หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ใช้ภายใต้การควบคุมและสั่งจ่ายโดยแพทย์ที่ได้รับการอบรมแล้วเท่านั้น

เฟรช-เมดิก-คลินิก-ความงาม

นวัตกรรมการดูแลสุขภาพคือภารกิจของเรา

- Reflections of Perfection -

ไทย 092 471 9159

hello@FRESHMEDIQ.com

อังกฤษ 092 971 5159

LINE-เฟรช-เมดิก-คลินิก