ตรวจเลือด คลินิก พัทยา

เฟรช เมดิก คลินิก มีบริการการรักษาเกี่ยวกับเลือด ตั้งแต่การตรวจกรุ๊ปเลือด ตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจระบบฮอร์โมน การตรวจภูมิแพ้แบบเฉียบพลัน และ การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง อีกทั้ง เฟรช เมดิก คลินิก ยังมีบริการตรวจวิเคราะห์โภชนาการวิตามินเฉพาะบุคคล เพื่อให้คนไข้ได้รับวิตามินตามที่ร่างการต้องการอย่างแท้จริง

ถ้าคุณต้องการตรวจเลือด เฟรช เมดิก คลินิก พร้อมที่รักษาด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลเลือดของคุณ และทำการรักษาด้วยวิธีการฉีดวิตามิน IV การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ และชุดวิตามินส่วนบุคคลรายวันที่จัดเตรียมเป็นรายเดือนให้กับคุณ

ตรวจ-เลือด-คลินิก-พัทยา

โปรแกรมตรวจเลือด

ตรวจ-เลือด-ประจำปี-คลินิก-พัทยา

ตรวจเลือดประจำปี

การตรวจสุขภาพที่สำคัญประจำปี

เฟรช เมดิก คลินิก มีมาตรการ การตรวจเลือดประจำปี ทำให้ผู้ป่วยเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของสถานะสุขภาพในปัจจุบัน การตรวจเลือดประจำปีจะครอบคลุมทุกส่วนของร่างกายมนุษย์ และผลลัพธ์จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงสภาพสุขภาพ แพทย์แนะนำให้ทำการตรวจเลือดอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกปี และอาจจำเป็นต้องทำการทดสอบเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ ผู้ป่วยต้องหยุดกินและดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการตรวจเลือดประจำปี รับผลการตรวจเลือดภายใน 1-7 วัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการตรวจที่สั่ง เมื่อได้รับผลการตรวจเลือด Doctors of Medicine (MD) ที่ผ่านการรับรองจะวิเคราะห์ผลที่พบและอธิบายผลลัพธ์ให้ผู้ป่วยแต่ละรายทราบ

ตรวจ-เลือด-วัดระดับ-ฮอร์โมน-เพศชาย-พศหญิง-คลินิก-พัทยา

ตรวจฮอร์โมน เพศชาย & เพศหญิง

ตรวจสอบการทำงานของฮอร์โมนเพื่อสุขภาพ

ฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญในการจัดการกระบวนการของร่างกาย ความหิว ความดันโลหิต ความต้องการทางเพศ และการทำงานของร่างกายอื่นๆ ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนเพศที่พบได้บ่อยที่สุด ฮอร์โมนเพศสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะต่างๆ เช่น การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ช่องคลอดแห้ง ผมร่วง ความอยากอาหารลดลง และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ป่วยชายอายุมากกว่า 50 ปีและผู้ป่วยหญิงที่ใกล้หมดประจำเดือนหรือใกล้หมดประจำเดือนควรตรวจฮอร์โมนเป็นประจำทุกปี การตรวจเลือดสำหรับระดับฮอร์โมน สามารถทราบผลได้ภายใน 3 วัน

ตรวจ-เลือด-ภูมิแพ้อาหาร-คลินิก-พัทยา

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

โปรแกรมการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด

การทดสอบการแพ้อาหารจะวัดปฏิกิริยาของร่างกายคุณกับอาหาร 222 ประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์นม ข้าวสาลี ไข่ แป้ง ปลา และอีกมากมาย! ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการตราจหาภูมิประเภทนี้หลังจากพบอาการที่เกี่ยวข้องกับการแพ้อาหารหรือผื่นผิวหนังเมื่อรับประทานอาหารบางชนิด ผู้ป่วยที่ย้ายไปต่างประเทศ การคลอดบุตรที่มีประสบการณ์ วัยหมดประจำเดือน หรือวัยหมดประจำเดือน อาจพัฒนาความไวต่ออาหารได้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพอากาศหรือการแพ้อาหารโดยกำเนิดตามธรรมชาติอาจทำให้เกิดการแพ้อาหารได้เช่นกัน การแพ้อาหารหรือการทดสอบความไวต่ออาหาร ดำเนินการด้วยตัวอย่างเลือดเดียวและสามารถรับผลได้ภายใน 7 วัน

ตรวจ-เลือด-ตับ-คลินิก-พัทยา

ตรวจวิเคราะห์ค่าตับ

ตับคืออวัยวะที่มีหน้าที่การล้างสารพิษ

ตับกรองสารพิษออกจากร่างกายของเรา ตับอาจทำงานหนัก หากมีสารพิษในแต่ละวันมากเกินไปการทดสอบการทำงานของตับจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณที่ตับทำงาน การทดสอบการทำงานของตับโดยทั่วไป ได้แก่ Alanine Aminoransferase (ALT) และ Aspartate Aminotransferase (AST) การตรวจเลือดประเภทนี้วัดปริมาณเอ็นไซม์ที่ตับของคุณปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด หากพบเอนไซม์ตับมากเกินไปในเลือด ตับอาจเสียหายได้ ความเสียหายของตับอาจเกิดขึ้นได้จากการดื่มสุรา การใช้ยามากเกินไป หรือผลจากโรคแทรกซ้อนอื่นๆ

ตรวจ-เลือด-มะเร็ง-คลินิก-พัทยา

ตรวจวิเคราะห์หามะเร็ง

วิธีเดียวที่จะรู้อย่างแท้จริง

เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะเลี่ยงการตรวจเลือดประเภทนี้ แต่การตรวจหามะเร็งเป็นวิธีเดียวที่จะทราบได้อย่างแท้จริงว่าพบมะเร็งในร่างกายของเราหรือไม่ สามารถทำได้โดยการทดสอบด้วยภาพ เช่น MRI และ CT Scans หรือการวิเคราะห์ปัสสาวะ แต่เราดำเนินการตรวจหามะเร็งด้วยการตรวจเลือด สามารถตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็ง ซึ่งเป็นสารเคมีที่ผลิตโดยเซลล์มะเร็งที่พบในกระแสเลือด โดยเฉพาะ การตรวจหามะเร็งจากการตรวจเลือดสามารถตรวจพบมะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งตับ มะเร็งอัณฑะ และมะเร็งลำไส้ ผลการทดสอบมักจะทราบผลภายใน 3-4 วัน

ตรวจ-เลือด-เทโลเมียร์-คลินิก-พัทยา

ตรวจหาค่าความยาวเทโลเมียร์

การทดสอบสภาวะอายุจริงในระดับ DNA

โครโมโซมเป็นโครงสร้างที่บิดเบี้ยวที่พบใน DNA ของเรา และเทโลเมียร์เป็นส่วนปลายเฉพาะของโครโมโซม ความยาวของเทโลเมียร์ บ่งบอกถึงความเสื่อมของเซลล์ เมื่อเราอายุมากขึ้น เซลล์ของเราก็มีอายุมากขึ้นเช่นกัน และเทโลเมียร์ก็สามารถเสื่อมสภาพหรือสั้นลงได้ เมื่อเทโลเมียร์เสื่อมสภาพ โครโมโซมจะไม่สามารถทำซ้ำได้ จึงทำให้โครงสร้างดีเอ็นเอของเราตาย การทดสอบความยาวเทโลเมียร์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของอายุเซลล์และอัตราการชราภาพ ผลการทดสอบความยาวเทโลเมียร์ใช้เวลาพอประมาณและทราบผลภายใน 14 วัน

การรักษาตามผลลัพธ์

ให้ดำเนินการรักษาตามผลการตรวจเลือดของคุณ

ฉีด-วิตามิน

โภชนาการวิตามิน IV

วิตามินและแร่ธาตุ ที่ร่างกายต้องการ

สำหรับการรักษาด้วยฉีดวิตามิน IVคือการฟื้นฟูดูแลรักษาสุขภาพอย่างรวดเร็วและตรงจุด โดยการส่งสารอาหารและวิตามินผ่านสายน้ำเกลือการทำงานของการฉีดวิตามิน IV แปลตรงตัวคือการหยดยาเข้าหลอดเลือดนั่นเอง โดยแพทย์จะทำการนำวิตามินที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการดริปเข้าไปในหลอดเลือด ซึ่งข้อดีของการฉีดวิตามิน IV นั่นก็คือ ร่างกายสามารถรับสารวิตามินได้เต็มที่เกือบ 100% และช่วยรักษาต่างๆ เช่น ความเหนื่อยล้า อาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์ เจ็ตแล็กขณะเดินทาง เล็บที่เปลี่ยนสี ผมบาง ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและดีท็อกซ์ตับ ในขณะที่การรับประทาน สามารถซึมซับได้เพียง 10% เท่านั้น โดยส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีต่อครั้งในการรักษา

ฉีด-สเต็ม-เซลล์

เซลล์บำบัด

ฟื้นฟูอวัยวะของร่างกายที่เสียหาย

ทางเลือกสำหรับการรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของเซลล์ ซึ่งเป็นการรักษาโรคที่ต้นตอ ช่วยซ่อมแซมเซลล์ให้แข็งแรงและเสริมสร้างเซลล์ให้กลับมาทำหน้าที่ของตนเองได้เป็นปกติการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ Mesenchymal Stem Cells (MSC) ซึ่งมาจากเลือดจากสายสะดือ ไขกระดูก และเนื้อเยื่อของมนุษย์ที่มีสุขภาพดีอื่นๆ สเต็มเซลล์สั่งพิเศษโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนเซลล์ที่ถูกฉีดเข้าไป

วิตามิน-ส่วน-บุคคล

วิตามินส่วนบุคคล

หยุดเดาว่าร่างกายต้องการวิตามินอะไร!

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าควรซื้อวิตามินชนิดใด? คนส่วนใหญ่ซื้อวิตามินซีปริมาณสูงและอาหารเสริมราคาแพงๆ แต่นี่เป็นปริมาณวิตามินที่ร่างกายต้องการจริงหรือไม่? เราสามารถเตรียมชุดวิตามินทุกวันตามผลการตรวจเลือดของคุณ ชุดวิตามินส่วนบุคคลใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดหาวิตามินและแร่ธาตุในปริมาณที่แน่นอนที่ร่างกายต้องการ เมื่อเราตรวจเลือด เราสามารถวิเคราะห์เชิงลึกของปริมาณวิตามินและแร่ธาตุ และเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีในวัยเดียวกัน เพศ องค์ประกอบของร่างกาย และไลฟ์สไตล์เดียวกัน การวิเคราะห์ประเภทนี้จะให้วิตามินและแร่ธาตุในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย

ประวัติของแพทย์ & รายละเอียดการตรวจ

พญ. นัทธมน ลี เมน MD
ตรวจ-เลือด-พัทยา-หมอ-นัทธมน-ลี-เมน

ANTI-AGING & REGENERATIVE MEDICINE

ผู้บริหารด้านการแพทย์ของ เฟรช เมดิก คลินิก – พญ. นัทธมน ลี เมน MD (หรือที่รู้จักในชื่อ หมอแอน) เป็นศิษย์เก่าจาก Harvard Medical School ในเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมประกาศนียบัตร Post Graduate Diploma for Leadership in Medicine Southeast Asia Class of 2021 (HMS-LIM SEA 2021) หมอแอน ได้ฝึกหัดในประเทศไทยมา 17 ปีแล้ว และได้รับการรับรองใน Applications of Nutrition in Medicine จาก Nutrition Society of Australia, Sydney หลังจากจบการศึกษาได้เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะทางการแพทย์สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ อาทิเช่น ศึกษาด้านสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, ศึกษาด้านโภชนาการและการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ (IV Vitamin Therapy) จากประเทศออสเตรเลีย. มีความรู้ความสามารถและจบการศึกษาด้านการออกแบบใบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด จากประเทศเกาหลีใต้

วันพักผ่อนของ พญ. นัทธมน ลี เมน MD หรือ หมอแอน เฟรช เมดิก คลินิก คุณจะพบว่า หมอแอนเป็นทาสแมว มีความสุขกับการได้รับประทานอาหารทุกๆประเภท เป็นแฟนพันธุ์แท้ของการ์ตูนญี่ปุ่น ชอบการท่องเที่ยวและมีความสุขกับการพูดคุยและเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆกับเพื่อนๆจาก Harvard Team 6!

ผู้ป่วยใหม่ในครั้งแรก
แนะนำให้ทำการนัดหมาย และยินดีต้อนรับลูกค้าที่วอล์กอิน

¹ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยของเราที่มีรายละเอียดการติดต่อพื้นฐานและประวัติการรักษาทางการแพทย์ของคุณ ที่เคยเข้ารักษามาก่อนและยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้อยู่

² ปรึกษากับ พญ.นัทธมน ลี เมน MD ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ แพทย์จะให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาและวางแผนขั้นตอนในการรักษาให้เหมาะกับคุณ

³ เจ้าหน้าที่ของเราจะสรุปขั้นตอนการรักษา พร้อมราคาและกำหนดการนัดหมาย ณ จุดนี้ คุณสามารถตัดสินใจยอมรับขั้นตอนและชำระเงินมัดจำ หรือชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมการปรึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป

* ค่าปรึกษา 300 บาท และหลังจากปรึกษากับแพทย์แล้ว ยกเว้นค่าธรรมเนียมการปรึกษาหารือกับการชำระเงินมัดจำหรือการชำระเงินเต็มจำนวนตามแผนขั้นตอน

ขั้นตอนการตรวจเลือด

ใช้ระยะเวลาในการเจาะเลือดเพื่อส่งเลือดตรวจสอบ จะใช้เวลาประมาร 15-30 นาที ทั้งนี้คนไข้สามารถนัดช่วงเวลาในการเจาะเลือดได้ การตรวจเลือดบางชนิดอาจจะต้องงดน้ำและอาหาร ทั้งนี้ก่อนการเจาะเลือดจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำอีกครั้งก่อนทำการเจาะเลือด

การวัดความดันโลหิต

ขั้นตอนแรก เจ้าหน้าที่จะทำการวัดความดันโลหิต อัตราการหายใจ อุณหภูมิของร่างกาย ส่วนสูง (ซม.) และ น้ำหนัก (กก.)

เตรียมตัว & รับการเจาะเลือด

เจ้าหน้าที่จะเตรียมแบบฟอร์มการตรวจเลือดของคุณโดยบันทึกชื่อและรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลนี้ยังสามารถคัดลอกจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ป่วยเบื้องต้นได้ หากกรอกเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการเข้ารับการเจาะเลือด ต่อไป เจ้าหน้าจะเตรียมหลอดทดลองเก็บเลือดที่เหมาะสมตามแผนการทดสอบที่แพทย์ได้กำหนด

การเจาะเลือด

เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บตัวอย่างเลือดของคนไข้ โดยเริ่มต้นการเช็ดบริเวณที่จะทำการเจาะเลือดด้วยการฆ่าชื้อด้วยแอลกอฮอล์ก่อน หลังจากนั้นทำการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างเลือดของคุณไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากนั้นนำส่งไปยังห้องปฎิบัตการทำขั้นตอนการวิเคราะห์ตรวจผลต่อไป

ผลการตรวจ & การแนะนำหลังตรวจ
ผลการตรวจเลือดทั้งหมดคลินิกจะทำสำเนาเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งผ่านทางอีเมลล์ให้คนไข้ ผลตรวจสามารถจะใช้ระยะเวลาภายใน 1 – 14 วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการตรวจเลือด ทางคลินิกจะแจ้งให้คุณทราบทางโทรศัพท์และอีเมลเมื่อผลตรวจมาถึง ผู้ป่วยสามารถสอบถามผลการตรวจกับแพทย์ได้ด้วยตนเองเพื่อทำความเข้าใจผลการตรวจและรายงานได้ดียิ่งขึ้น หากคนไข้ไม่สามารถเข้ามารับผลการตรวจได้ด้วยตนเองทางคลินิกสามารถ ให้คุณหมอแจ้งรายละเอียดผลการตรวจไปทางอีเมลล์ได้ แต่ต้องได้รับควายินยอมจากคนไข้ก่อนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าอนุญาตให้ส่งผลการตรวจและอธิบายผลการตรวจทางอีเมลล์

เมื่อผลการตรวจเลือดออกมาแล้วพบว่ามีปัญหา เช่น ผลตรวจเลือดพบว่าการทำงานของตับไม่ดี ทางคลินิกจะมีโปรแกรมที่ช่วยล้างสารพิษของตับ โดยการดริป วิตามิน เพื่อให้อวัยวะภายในกลับมาทำงานปรกติ หรือพบว่าขาดแร่ธาตุ หรือ วิตามินทาคลินิกมีโปรแกรมวิตามินที่ช่วยเพิ่มโภชนาการให้กับคนไข้ เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุได้อย่างครบถ้วย

คำถามที่พบบ่อย

  • Creatinine คืออะไร?
  • การตรวจเลือดมีอะไรบ้าง?
  • ความเข้มข้นของเลือดปกติเท่าไหร่?
  • การตรวจเลือดทําให้ทราบอะไรบ้าง?
  • ตรวจสุขภาพประจําปีตรวจอะไรบ้าง?

ติดต่อเรา

5 + 5 =

สิ่งที่ผู้ป่วยพูด

“ผมเป็นทหารผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกา ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่จะมีความพิการ หรือ อาการเจ็บป่วย ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ รวมทั้งตัวผมด้วย ผมมีปัญหาความเจ็บปวดที่เรื้อรังและนอนไม่หลับ ผมได้มาพบเอียนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และเขาแนะนำให้ผมรักษาโรคด้วยกัญชาทางการแพทย์ ผมพบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์มากโดยไม่มีผลข้างเคียงที่พบจากการรักษาด้วยยาแก้ปวดและยานอนหลับทั่วๆไป ผมบอกเพื่อนๆของผมที่มีปัญหาคล้ายๆกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ และหลายคนก็ตัดสินใจมาขอความรู้และแนวทางการรักษาจากเอียนเช่นกัน โดยเฉพาะโรคพาร์กินสัน และด้วยความช่วยเหลือจากเอียน เพื่อนของผมมีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากอาการสั่นรุนแรงและเดินลำบาก เปลี่ยนเป็นไม่มีอาการสั่นและเดินโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ ภายใน 15 นาทีหลังจากหยดน้ำมันกัญชาขององค์การเภสัชกรรมใต้ลิ้น ผมได้เห็นบางสิ่งที่พิเศษด้วยตาของผมเองในวันนั้น และเอียนยังให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสำหรับชุมชนทหารผ่านศึกของเรา และเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับเขาในคลินิกกัญชาอันทันสมัยแห่งใหม่ของเขา”

เชน

สหรัฐอเมริกา

เฟรช-เมดิก-คลินิก-ความงาม

นวัตกรรมการดูแลสุขภาพคือภารกิจของเรา

- Reflections of Perfection -

ไทย 092 471 9159

hello@FRESHMEDIQ.com

อังกฤษ 092 971 5159

LINE-เฟรช-เมดิก-คลินิก