ดูดไขมัน VASER – คลินิกดูดไขมัน พัทยา

ดูดไขมันด้วยเครื่อง VASER (เวเซอร์) ใช้เทคโนโลยีอัลตราซาวนด์ อัลตราซาวนด์สามารถสลายไขมันได้โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อ ซึ่งให้เจ็บน้อยลง เกิดแผลเป็นน้อยที่สุด และฟื้นตัวเร็วขึ้น ดูดไขมันด้วย VASER เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดไขมันทั้งปริมาณมาก-น้อยและการกระชับร่างกายในเวลาเดียวกัน ปลอดภัย รวดเร็ว และได้ผลอย่างน่าตกใจ!

ดูดไขมัน-VASER

ทำไมการดูดไขมันด้วย VASER ถึงดีที่สุด

เทคนิคการดูดไขมันแบบทั่วไป เช่น PAL ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ขนาดเล็กๆทั้งหมดได้ เทคนิคการดูดไขมันของ VASER สามารถกำหนดพื้นที่เฉพาะได้ด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์ คลื่นอัลตราซาวนด์สามารถเข้าถึงพื้นที่เล็กๆ และสลายพร้อมปล่อยไขมันออกจากเนื้อเยื่อโดยไม่เกิดความเสียหาย จึงทำให้เจ็บน้อยลงระหว่างทำ และกระชับผิวหลังทำทันที ดูภาพก่อน-หลังด้านล่าง:

ดูดไขมันเวเซอร์ vs ดูดไขมันอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไร

N

วิธีการกำจัดไขมัน

เทคนิคเวเซอร์ ใช้คลื่นอัลตราซาวนด์เพื่อแยกไขมันออกจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและดูดไขมันออกอย่างอ่อนโยน การดูดไขมันแบบปกติใช้การคำนวนออกแรงโดยแพทย์ เพื่อแยกไขมันออกจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน การดูดจึงใช้พลังงานสูงเพื่อขจัดไขมัน

N

การวางยาสลบ & ระงับการเจ็บปวด

เทคนิคการดูดไขมันเวเซอร์ ใช้ยาชาเฉพาะที่หรือยาระงับความรู้สึก ผู้ป่วยสามารถรับรู้ตลอดการดูดไขมัน ส่วนการดูดไขมันชนิดอื่นจะใช้ยาสลบ ฟื้นตัวนานกว่า

N

การพักฟื้น & การดูแลหลังการดูดไขมัน

หลังการดูดไขมันด้วย VASER ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนค้างคืนในคลินิก แต่การดูดไขมันชนิดอื่นผู้ป่วยจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลข้ามคืนเป็นเวลา 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับอาการและอาการแสดง

ดูดไขมัน-เวเซอร์
ดูดไขมัน-เวเซอร์

ทำไมการดูดไขมันด้วย VASER

ถึงดีที่สุด

เทคนิคการดูดไขมันแบบทั่วไป เช่น PAL ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ขนาดเล็กๆทั้งหมดได้ เทคนิคการดูดไขมันของ VASER สามารถกำหนดพื้นที่เฉพาะได้ด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์ คลื่นอัลตราซาวนด์สามารถเข้าถึงพื้นที่เล็กๆ และสลายพร้อมปล่อยไขมันออกจากเนื้อเยื่อโดยไม่เกิดความเสียหาย จึงทำให้เจ็บน้อยลงระหว่างทำ และกระชับผิวหลังทำทันที ดูภาพก่อน-หลังด้านล่าง:

ดูดไขมันเวเซอร์ vs ดูดไขมันอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไร

N

วิธีการกำจัดไขมัน

เทคนิคเวเซอร์ ใช้คลื่นอัลตราซาวนด์เพื่อแยกไขมันออกจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและดูดไขมันออกอย่างอ่อนโยน การดูดไขมันแบบปกติใช้การคำนวนออกแรงโดยแพทย์ เพื่อแยกไขมันออกจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน การดูดจึงใช้พลังงานสูงเพื่อขจัดไขมัน

N

การวางยาสลบ & ระงับการเจ็บปวด

เทคนิคการดูดไขมันเวเซอร์ ใช้ยาชาเฉพาะที่หรือยาระงับความรู้สึก ผู้ป่วยสามารถรับรู้ตลอดการดูดไขมัน ส่วนการดูดไขมันชนิดอื่นจะใช้ยาสลบ ฟื้นตัวนานกว่า

N

การพักฟื้น & การดูแลหลังการดูดไขมัน

หลังการดูดไขมันด้วย VASER ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนค้างคืนในคลินิก แต่การดูดไขมันชนิดอื่นผู้ป่วยจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลข้ามคืนเป็นเวลา 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับอาการและอาการแสดง

ขั้นตอนการดูดไขมัน VASER

ดูดไขมัน-เวเซอร์-พัทยา
พัทยา-ดูดไขมัน-VASER
ภาพรวมขั้นตอน VASER Lipo
กระบวนการ 3 ขั้นตอน

¹ สารละลาย Tumescent ถูกฉีดเพื่อทำให้ไขมันเหลว ² คลื่นความถี่อัลตราซาวนด์ใช้เพื่อแยกไขมันออกจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ³ ใช้เทคนิคการดูดอย่างอ่อนโยนเพื่อขจัดไขมันที่เป็นของเหลว

ยาชาเฉพาะที่หรือยากล่อมประสาท

การดูดไขมันด้วยเทคนิคเวเซอร์  มีความอ่อนโยนและมีการทำลายน้อยที่สุด ไม่จำเป็นต้องวางยาสลบ ผู้ป่วยสามารถตื่นและรู้สึกตัว สามารถใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือ ใช้ยาระงับความรู้สึกได้

การพักฟื้น

หลังดูดไขมัน VASER ผู้ป่วยจะพักฟื้นเพื่อสังเกตอาการในคลินิก 1-2 ชั่วโมงก่อนกลับบ้าน ผู้ป่วยไม่ต้องนอนค้างคืน

ลงทะเบียนผู้ป่วยครั้งแรก
แนะนำให้ทำการนัดหมายล่วงหน้า ยินดีต้อนรับทุกท่าน

¹ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นและประวัติทางการแพทย์ของคุณ ประวัติการผ่าตัดที่คุณเคยทำในอดีตและยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้อยู่

² ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูดไขมันของเรา แพทย์จะให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาและวางแผนขั้นตอนการรักษาดูดไขมันด้วย VASER เหมาะสมกับคุณ

³ เจ้าหน้าที่ของเราจะสรุปแผนขั้นตอนของคุณพร้อมราคาและกำหนดการนัดหมาย ณ จุดนี้ คุณสามารถตัดสินใจที่จะวางเงินมัดจำสำหรับการดูดไขมันหรือเพียงต้องการชำระเฉพาะค่าให้คำปรึกษาเพื่อการพิจารณาต่อไป

ก่อนทำ เวเซอร์
เริ่มวัดสัดส่วน!

ขั้นแรก เราจะทำการวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายอย่างสมบูรณ์ด้วย InBody 770 เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมนี้จะวัดมวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ มวลร่างกาย และองค์ประกอบของน้ำในร่างกายของคุณ

ต่อไป เราจะทำการสแกนร่างกาย 3 มิติโดยใช้ Crisalix Virtual Aesthetics ซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้จะสร้างการแสดงผล 3 มิติของร่างกายของคุณก่อนการดูดไขมัน และเรายังจำลองได้ว่าร่างกายของคุณจะมีลักษณะอย่างไรหลังจากการดูดไขมัน!

ขั้นตอนสุดท้าย เราจะถ่ายรูปคุณภาพสูงในสตูดิโอของเรา เพื่อที่จะได้เห็นผลลัพธ์ก่อนและหลังการดูดไขมันของคุณอย่างน่าอัศจรรย์!

หลังทำ เวเซอร์

ทันทีหลังทำหัตถการ โปรดพักในห้องพักฟื้นที่สะดวกสบายของเราเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง พยาบาลของเราจะดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการแทรกซ้อน คุณสามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้

แพทย์จะสั่งยากลับบ้านเพื่ ยาเหล่านี้จะช่วยบรรเทาอาการปวด ลดอาการบวม และป้องกันโอกาสในการติดเชื้อ

คุณควรลดการออกกำลังกายเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และสวมชุดกระชับสัดส่วน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นัดติดตามผลหลังจากดูดไขมัน 1 สัปดาห์ เพื่อให้แพทย์สามารถเห็นความคืบหน้าของคุณและช่วยแนะนำเพิ่มเติมได้

ผลข้างเคียง
อาการปวด: ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดกล้ามเนื้อและนอนหลับยาก จะมีการให้ยาเพื่อช่วยให้ลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ความเจ็บปวดนี้เป็นเพียงชั่วคราว และอาการปวดจะค่อยๆลดลง

ช้ำและบวม: แม้ว่าเลือดออกภายในน้อยมากระหว่างการทำเวเซอร์ แต่รอยช้ำและบวมที่มองเห็นได้ยังคงเป็นไปได้ จะมีการให้ยาเพื่อช่วยลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ ร่างกายของคุณจะดูดซับเลือดหรือของเหลวที่สะสมอยู่ออกตามธรรมชาติ

ลิงก์ที่มีประโยชน์

  • Vaser Lipo ปลอดภัยแค่ไหน?
  • ดูดไขมัน Vaser ราคาเท่าไหร่?
  • การดูดไขมันเป็นวิธีที่ดีในการลดน้ำหนักหรือไม่?
  • การดูดไขมันกำจัดไขมันถาวรหรือไม่?

ติดต่อเรา

15 + 10 =

สิ่งที่ผู้ป่วยพูด

ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้กลับไปรักษากับคุณหมอที่ดีที่สุดในประเทศไทย หมอแอน!! ฉันคิดถึงเธอและทีมงานที่ เฟรช เมดิก คลินิก มาก! ทุกคนเป็นมืออาชีพและเอาใจใส่ฉันมาก ฉันดีใจมากที่ดรีมทีมกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง! พวกคุณน่าทึ่งมาก!

King-Mediq-Patient-1

แดนนี

สหราชอาณาจักร

เฟรช-เมดิก-คลินิก-ความงาม

นวัตกรรมการดูแลสุขภาพคือภารกิจของเรา

- Reflections of Perfection -

ไทย 092 471 9159

hello@FRESHMEDIQ.com

อังกฤษ 092 971 5159

LINE-เฟรช-เมดิก-คลินิก